موضوع مطلب مربوطه

جرم تهدید و قوانین م

تهدید

تهدید چیست؟

تهدید در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن بوده و عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال، چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع تهدیدکننده کرده باشد. جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می‌شوند و تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است. برای مثال؛ فردی دیگری را تهدید می‌کند که همسر او را به قتل برساند، خانه‌ی وی را به آتش بکشد یا اسرار و فیلم‌های شخصی وی را منتشر کند. برای اطلاعات بیشتر درباره تعریف این جرم این لینک را کلیک کنید.

تهدید باید چه شکلی داشته باشد؟

تهدید باید به موضوعی خاص اشاره کند و واقعی بودن وغیر واقعی بودن آن تاثیری در جرم نخواهد داشت. در تهدید تنها این امیت دارد که مجرم برای بدست آوردن یک نفع نامشروع مرتکب جرم تهدید شده باشد.

در این جرم اصلا مهم نیست که تهدید علنی، غیر علنی، کتبی و یا شفاهی باشد و تنها هدف از انجام این جرم مهم است. این جرم نسبت به آینده صورت می گیرد. برای مثال فرد می گوید اگر این کار را انجام ندهی عکس های تو را منتشر می کنم. جرم تهدید به سن و سال و وضع جسمی فرد تهدیدکننده و تهدید شونده بستگی دارد. همچنین در این جرم اگر تهدیدکننده توانایی انجام کاری را که به آن تهدید کرده، نداشته باشد درواقع تهدیدی صورت نگرفته است. توجه داشته باشید تهدیدات اگر به صورت حضوری باشد و یا به صورت پیامکی صورت گرفته باشد باز هم قابلیت پیگیری در مراجع قضایی را خواهد داشت.

شرایطی که برای تحقق جرم تهدید لازم است

برای تحقق هرجرمی، وجود شروطی الزامی است به این معنا که با تحقق آن شروط، جرم نیز محقق می شود. در این جرم دو شرط باید وجود داشته باشد.

  1. شرط اول این که تهدیدکننده باید برای انجام کار توانایی لازم را داشته باشد و هم چنین وضعیت تهدیدشونده باید به گونه ای باشد که احتمال وقوع آن برای تهدیدکننده وجود داشته باشد.
  2. علاوه بر این موارد تهدید باید بدون ابهام باشد. البته این سخن به این معنی نخواهد بود که باید صراحتا اعلام شود بلکه تهدید اگر با اشاراتی هم باشد که مخاطب و اطرافیان متوجه آن شوند نیز کافی خواهد بود. این جرم می تواند دروغ و یا حقیقت باشد. درمورد افشای اسرار باید گفت باید آن موضوع سری از جمله موضوعاتی باشند که باعث ضرر مادی و یا معنوی شود و یا باعث ازبین رفتن ابروی شخص گردد و مجرم برای بازگو نکردن این اسرار از فرد یا پولی را طلب کند و یا از او بخواهد که کاری را برایش انجام دهد. درباره جرم خیانت این لینک را کلیک کنید.

 

بررسی جرم تهدید به قتل و مجازات های آن

یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است، تهدیدکنندگان به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است. با بیان اینکه گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد یا ترساندن آن فرد است، گفت: مصادیق مجرمانه تهدید دو نوع است به این شکل که قانون‌گذار در موردی مستقیم فرد را تهدید به قتل یا عمل نامشروع می‌کند که این امر خود جرم محسوب می‌شود و در موردی دیگر گاهی اوقات فرد مبنای تهدیدکنندگان را ترساندن فرد می‌داند تا آن را واردار به اقدامی که خود می‌خواهد کند.

به طور مثال بگوید من اسنادی دارم که اگر کاری که مودر نظرم است را انجام ندهی، فرزندت را می‌دزدم یا تو را به قتل می‌رسانم. در واقع در مورد اول هدف بر هم زدن امنیت ذهنی است و در مورد دوم ایجاد خطر و ترس در فرد است.

هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه شده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند، مرتکب جرم نشده و وجه‌الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد وو وجه‌الضمانة مقرر را نسپارد، دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر کند. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه‌الضمان سپرده، مرتکب جرم شد، وجه الضمانه به نفع دو لت ضبط می شود والا به او و  یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.

ماده قانونی مربوط به تهدید

در ماده 699 قانون امده است: هر فردی که شخص دیگری را به هر صورتی به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به برملا کردن اسرار نسبت به خود یا خویشاوندان او تهدید کند، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در ماده 699 قانون بیان شده است که اگر این جرم برای ضررهای مالی به خود شخص و یا اطرافیانش هم باشد جزء مصادیق جرم تهدید خواهد بود. در این قانون برای این دسته از افراد هم مجازات هایی در نظر گرفته شده است و فرقی در این مسئله نمی کند که آن ها وجهی را مطالبه کرده باشند یاخیر.

در ماده 14 قانون نیز امده است که اگر فردی دیگری را تهدید به انجام کاری کند و واقعا احتمال این داده شود که این کار را انجام خواهد داد .و یا اگر مجرمی باشد که به انجام دوباره همان جرم که انجام داده است تهدید کند،دراین زمان دادگاه از فرد تعهدی می گیرد تا دوباره مرتکب این جرم نشود.هم چنین برای این کار از فرد وجه الضمانه ای نیز دریافت می شود.

دستور توقیف برای تهدیدکننده

هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه شده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند، مرتکب جرم نشده و وجه‌الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد وو وجه‌الضمانة مقرر را نسپارد، دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر کند. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه‌الضمان سپرده، مرتکب جرم شد، وجه الضمانه به نفع دولت ضبط می شود درغیر این صورت به او و یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.

حال ممکن است فرد تعهد ندهد و یا وجه الضمانه را پرداخت نکند در این صورت دادگاه دستور توقیف او را صادر خواهد کرد.البته مدت این توقیف نیز حداکثر دو ماه خواهد بود.حال سوالی که در این جا مطرح می شود این است که اگر فرد مرتکب جرم نشود تکلیف وجه الضمانه چه خواهد شد ؟برای پاسخ به این سوال باید بدانید که این وجه اضمانه تنها برای دو سال نزد مقامات قانونی خواهد بود بعد از دو سال اگر فرد مرتکب جرم شده باشد این اموال به نفع دولت ضبط می شود در غیر این صورت به فرد بازگردانده خواهد شد.

در ماده 15 قانون مربوط به جرائم رایانه ای درباره تهدید در این حوزه امده است: اگر کسی فرد دیگری را تهدید به استعمال مواد مخدر،خودکشی و … کند به حبس از نود و یک روز تا یک سال و جزای نقدی برابر پنج میلیون تومان تا بیست میلیون تومان محکوم خواهد شد. هم چنین منتشر کردن مطالبی که مربوط به تهدیدات و یا از بین بردن حرمت ها باشد نیز جرم است و با مجرم مطابق قانون برخورد خواهد شد این موضوع در ماده 31 قانون مطبوعات امده است.

اثبات تهدید

توجه داشته باشید طریقه اثبات هر نوعی از تهدید با دیگری فرق می کند که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

1-اگر این جرم در منزل و یا سایر مکان های عمومی صورت گیرد می توانید برای اثبات از شهادت شاهدان استفاده کنید. البته نباید این شاهدان از بستگان درجه یک شما باشند زیرا در این صورت دیگر شهادت ان ها شرط نخواهد بود.اگر مدارک دیگری هم دارید می توانید به دادگاه ارائه کنید.

2-اگر تهدیدات به صورت مزاحمت تلفنی  و یا پیامکی باشد می توانید ان ها را از طریق اداره مخابرات پیگیری کنید.و با استفاده از پرینت مکالمات و یا پیام ها این ادعای خود را ثابت کنید.

اگر فرد در تماس های تلفتی خود و یا پیامک هایش فحاشی می کندو ناسزا می گوید می توانید از این جرم نه تنها به عنوان تهدید بلکه با عنوان اعاده حیثیت نیز به دادگاه شکایت کنید. پس از اینکه شکایت خود را مطرح کردید، دادسرا نامه‌ای را  به کلانتری صادر می کند و کلانتری از راه  مخابرات پیگیر شماره تلفن فرد مجرم و از این راه روند شکایت انجام می‌گیرد. هم چنین برای جرم تهدیدات تلفنی می توانید از صدای ضبط شده فرد کمک بگیرید و با استفاده از ان ادعای خود را ثابت کنید.

در شرایط مزاحمت‌های پیامکی مسئولان دو نوع راه را در پیش می گیرند، بعضی بر این عقیده اند چون در مورد مزاحمت، تهدید و فحاشی‌های پیامکی قانون خاص نوشته نشده است، این نوع از شکایات قابلیت پیگیری را ندارند اما برخی دیگر می گویند در موارد ی که قانون سخنی به میان نیاورده است قاضی باید به فتواها مراجعه کند و با توجه به مستندات موجود در پرونده، شکایت را مورد بررسی قرار دهد و د رنهایت اگر جرم اثبات شد، فرد مجرم را مجازات کند.

3-اگر شخصی در فضای مجازی به تهدید و یا فحاشی بپردازد این موضوع را می توانید از طریق داسرای جرائم رایانه ای پیگری کنید. فرد شاکی باید به همراه مدارک موجود از قبل پرینت پیام‌های حاوی تهدید، فحاشی و مزاحمت به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کرده و شکایت کند تا از این راه فرد مجرم را به دادگاه احضار کرده و به شکایات او رسیدگی می شود. بسیاری از افراد از این حقوق خود در شبکه های مجازی اطلاع ندارند و به دلیل شکایت نکردن ان ها این موضوع از طرف مجرمان به وفور یافت می شود.

لینک مطلب “چگونه می توانیم بی گناهی خود را ثابت کنیم” را در همین سایت مطالعه نمایید.

مزاحمت تلفنی همراه با تهدید

در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتکی‌ عنه (طرف مقابل شاکی) صرفاً مزاحمت تلفنی باشد و توأم با جرم دیگر مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه نباشد، رسیدگی به موضوع حسب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون اصلاح تأسیس شرکت مخابرات مصوب ۱۳۶۶ با شرکت مخابرات بوده که با احراز مزاحمت به قطع تلفن مزاحم اقدام می‌نماید؛ اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرائم دیگر از قبیل تهدید یا فحاشی باشد رسیدگی به بزه ارتکابی با دادسرای محل خواهد بود.

 

تگ ها

مطالب مرتبط

تشویش اذهان عمومی چی

با وقوع انقلاب اسلامی ایران دولت تصمیم گرفت تا قوانین جدید بسیار زیادی را وارد قانون اساسی این کشور کند . قانون مربوط به تشویش اذهان عمومی نیز در سال 1370 به تصویب رسیده است و جز جرم های سیاسی محسوب می شود . بر طبق این قانون اگر شخصی نوشته ای را منتشر کند […]


ادامه مطلب
افترا

جرم افترا

افترا چیست؟ واژه افترا در فرهنگ لغت به معنای تهمت، نسبت دروغ بستن و اسناد خیانت است.  قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی نیز به بیان جرم افترا و توهین پرداخته و آن را شرح می‌دهد: «هر کس به وسیله‌ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع […]


ادامه مطلب

چگونه می توانیم بی گ

آشنا نبودن مردم با قوانین کشور باعث می شود تا برای دعواهای بدون پایه و اساس به دادگاه ها  برای ثابت کردن بی گناهی خود مراجعه کنند.همین نیز باعث می شود تا پرونده های قضایی در دادگاه ها بیش تر شود و مردم نیز ازدادگستری رضایت نداشته باشند. مردم باید قوانینی را بدانند که بتوانند […]


ادامه مطلب
اختراع

ثبت اختراع و قوانین

اگر فردی برای یک مشکل فنی راه حل جدیدی را ارائه دهد و این راه حل ساخت یک دستگاه صنعتی و یا فرایند صنعتی است.به صورت کلی هر فردی که بتواند با استفاده از ابتکار خود مشکلاتی را در این زمینه صنایع حل کند موفق به ایجاد یک اختراع شده است.ازمخترع به دو شکل حمایت […]


ادامه مطلب

بدون دیدگاه