موضوع مطلب مربوطه

دادنامه چیست ؟

یکی از اصطلاحاتی که افراد در رسیدگی به جریان پرونده ها با آن رو به رومی شوند دادنامه است . دادنامه ها زمانی صادر می شود بررسی های مربوط به پرونده های قضایی به صورت ملی به پایان رسیده است و رای قضایی در این مورد صادر می شود. رسیدگی های قضایی به پرونده های […]

تگ ها

مطالب مرتبط

فرجام خواهی چیست ؟

حتما تا به حال بارها در علم حقوق اصطلاح فرجام خواهی را شنیده اید و اما با این وجود هنوز معنی قطعی و واقعی فرجام خواهی را نمی دانید و نمی دانید که چه زمانی می توانید از دادگاه تقاضای فرجام خواهی داشته باشید. حتی بعضی از افراد بر این تصورند که فرجام خواهی همان […]


ادامه مطلب

هزینه ثبت شکایت در د

اگر تا به حال به دادگاه مراجعه کرده باشید و بخواهید تا شکایت کیفری را طرح کنید ان گاه هزینه ثبت شکایت در دادسرا را بپردازید. برای این که این شکایت پیگیری شود باید این مبلغ پرداخت شود.همه هزینه ثبت شکایت در دادسرا که باید پرداخت کنید برای این است که شکایت شما مراحل خود […]


ادامه مطلب

قوانین مربوط به سلاح

برای اینکه بدانیم تعریفی درست از سلاح سرد چیست  ،باید ایین نامه قوانین مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارنده اسلحه و مهمات غیر قانونی برویم. در ایین نامه تصویب شده خواهیم داشت که وسایل و ابزاری است که در مقابل سلاح های گرم صدا ، گرما و یا شعله را ایجاد نمی کند همین […]


ادامه مطلب

برای درخواست طلاق به

متقاضیانی که قصد ارائه درخواست طلاق دارند باتوجه به اینکه دادخواست از سوی زن مطح شده و یا مرد می توانند به مراجع و دادگاه های مختلفی مراجعه نمایند. از دیگر مواردی که می تواند تعیین کننده محل مراجعه برای ثبت دادخواست طلاق باشد راه اندازی سیستم ثبت الکترونیک در حوزه قضایی صالحی است که […]


ادامه مطلب

بدون دیدگاه