وکالت بین الملل

انجام امور بین المللی

اعزام دانشجو

میانجی گری چیست؟

در فرهنگ لغت دهخدا منظور از میانجی گری همان صلح میان دو نفر است و یا به معنی واسطه سازش شدن است . در روزگاران بسیار قدیمی افراد بسیار زیادی وجود داشته اند که به عنوان ریش سفیدان معرف بوده اند وبرای حل اختلاف بین مردم از آن ها استفاده می شده است و به […]


ادامه مطلب

چند نمونه از نکات حق

در دنیای حقوق بهتر است با نکات حقوقی بسیار زیادی آشنایی اندکی داشته باشید تا بعدها در این زمینه دچار مشکل نشوید . همین نادانسته های حقوقی گاهی باعث می شود تا مشکلات قضایی بسیار زیادی برای افراد به وجود آید که حل کردن ان ها خود زمان بسیار زیادی را طلب کند پس بهتر […]


ادامه مطلب

لایحه ها و اهمیت آن

افراد زیادی هستند که برای این که از حق و حقوق خود دفاع کنند به دادگاه ها مراجعه می کنند ومی دانند که برای این که این کارها را پیگیری کنند باید به متن های خاصی مراجعه کنند و به آن ها نیاز خواهند داشت.از جمله متن هایی که کاربردهای بسیار زیادی دارند و هم […]


ادامه مطلب