موضوع مطلب مربوطه

چه دلایلی برای رد دا

به چه دلایلی دادخواست الزام به تمکین رد می شود؟

از جمله مسئولیت زن در برابر شوهر تمکین از وی است و به زنی که بدون دلیل قانع کننده از انجام وظایف زناشویی سرپیچی می کند به اصطلاح به آن ناشزه می گویند.

دلایل رد دادخواست الزام به تمکین زوجه شامل یکی از موارد زیر است:

۱.زوج منزل مورد نیاز برای آغاز یا ادامه زندگی مشترک را مهیا نکرده است و یا وسایل مورد نیاز برای زندگی مشترک را تهیه نکرده است. در این گونه موارد در اصل خود زوج نیز تمایل به تمکین زن ندارد و تنها برای به دست آوردن مزایای آن به عبارتی تله تمکین را به پا می کند. البته باید توجه داشت دادخواست تمکین لازمه تهیه مسکن و وسایل متناسب با شان زن می باشد.

۲.زن در صورتی که بتواند اثبات نماید عدم تمکین وی به خاطر سوء رفتار و سوء معاشرت شوهرش است مانند ضرب و جرح، اعتیاد شدید، مصرف بیش از حد الکل، توهین، تهدید و… دادخواست تمکین شوهر رد می گردد.

۳.استفاده از حق حبس زن نیز یکی از دلایل موجه عدم تمکین به حساب می آید.

۴.توانایی نپرداختن نفقه زن و همینطور نپرداختن نفقه زن هم می تواند یکی از دلایل موجه عدم تمکین به شمار رود.

۵.در صورتی که زن بتواند اثبات نماید که شوهرش صوری درخواست تمکین داده و در عمل تمایلی به ادامه زندگی و همسر ندارد، می تواند یکی از دلایل رد دادخواست الزام به تمکین باشد.

۶.عدم حضور زن در جلسه دادرسی هم از جمله دلایل رد درخواست تمکین به شمار می رود.

۷.در یک رای دادگاهی که چند سال پیش وجود داشت قاضی محترم استدلال نموده بود که در عرف خانوادگی محل سکونت زن و شوهر، برپایی مراسم مرسوم به عروسی، خاصه برای زنی که ازدواج اول وی بوده از اهمیت بالایی برخوردار است و از حرف های زوجین در جلسه دادرسی نیز استنباط می گردد که توافق زوجین در زمان عقد، برپایی مراسم عروسی که برعهده شوهر بوده و در این پرونده بر خلاف اینکه میان زوجین نزدیکی صورت گرفته است اما به دلیل اینکه زندگی مشترک را شروع نکرده اند و زوج مراسم عروسی متعارف که تعهد داده بوده تدارک ندیده است بنابراین حکم به رد تمکین شوهر صادر نموده بود. با اعتراض به حکم عدم تمکین از طریق شوهر، دادگاه تجدید نظر نیز شرایط عدم تمکین زن مذکور را موجه تشخیص داده و دادنامه بدوی تایید شد.

تگ ها

مطالب مرتبط

وظایف شرعی زن نسبت ب

بعد از ازدواج زن و مرد نسبت به یک دیگر وظایف و تکلیف هایی دارند که باید آن ها را درمقابل یکدیگر انجام دهند. برای این که در زندگی زناشویی محبت، دوستی ، تفاهم و احترام بین طرفین برقرار باشد لازم است تا زن نسبت به مرد و مرد نسبت به زن وظایف خود را […]


ادامه مطلب

عدم تمکین و نتیجه عد

عدم تمکین چه نتایجی به همراه دارد؟ بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مجازات ایران نفقه به معنی تمام نیازهای متداول و در شان زن مانند مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر چیزی که را به طور عادت یا نیاز لازمه زندگی او باشد. در عقد منقطع نفقه به […]


ادامه مطلب

اطلاعاتی در مورد تمک

تمکین چیست و در چه مواردی به کار برده می شود؟ پس از اینکه عقد بین دختر و پسر به درستی خوانده شد، حقوق و تکالیفی برای آن ها به وجود می آورد. یکی از مواردی که نکاح از نظر قانونی به دنبال دارد به وجود آمدن رابطه ی زوجیت بین آن ها است. هدف […]


ادامه مطلب

بدون دیدگاه