وکالت بین الملل

انجام امور بین المللی

اعزام دانشجو

تفاوت قتل عمد و غیر

قتل قتل به معنای کشتن فردی توسط شخص دیگر است که ممکن است به هر طرقی صورت پذیرد چه در نزاع و یا با چاقو و با تصادف و… از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت جرم قتل نیز به وجود آمده, و همیشه جرم بوده است. موضوع جرم قتل انسان زنده است به عبارت […]


ادامه مطلب