وکالت بین الملل

انجام امور بین المللی

اعزام دانشجو

تفاوت قتل عمد و غیر

زمانی که شخصی با هر عملی باعث مرگ فرد دیگری شود جرم قتل اتفاق می افتد.این عمل چه به صورت قتل عمد و چه به صورت غیر عمدی اگر صورت گیرد قتل محسوب می شود و چرن بر علیه انسان هاست جز جرائم علیه اشخاص خواهد بود . قتل عمد در سه حالت می تواند […]


ادامه مطلب