وکالت بین الملل

انجام امور بین المللی

اعزام دانشجو

توریست ها

حقوق توریست ها

اگر بخواهیم به صورت کلی توریست را تعریف کنیم به این معنا خواهد بود که فرد در مکانی غیر از مکان زندگی خود به اناجم کارهایی می پردازد و البته برای این کار باید به مکان دیگری برای بیش تر از یک روز و حداکثر برای یک سال مسافرت کند. توجه داشته باشید هدف از […]


ادامه مطلب