موضوع مطلب مربوطه

حقوق طلاق

حق طلاق

طلاق همان تمام شدن زندگی قانونی و جدایی همسران از هم است که باعث می شود تا حقوق طرفین نیز نسبت به هم برداشته شود. زمانی که روابط زناشویی دچار تزلزل می شود و بین طرفین ناسازگاری هایی وجود دارد طلاق اتفاق می افتد. فسخ ازدواج با طلاق متفاوت است . فسخ این معنا را […]

تگ ها

مطالب مرتبط

اموال ممزوج چیست؟

در لغت منظور از مزج همان مخلوط کردن است . یعنی دو نفر با اراده و اختیار خود اموال خود را با هم مخلوط کنند . درنهایت به این مال ممزوج می گویند و این مال مشترک خواهد بود . مال ممزوج چیست ؟ از نظر حقوقی منظور از مال ممزوج همان مالی است که […]


ادامه مطلب

مالیات و بررسی انواع

مالیات به صورت کلی همان مبلغی است که براساس قانون و هم چنین برای تامین کردن مخارج عمومی به شکل بلاعوض از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی باید پرداخت شود . به صورت کلی مالیات ها را باید فرد از دارایی خود بردارد و نسبت به پرداخت کننده هیچ گونه تعهدی وجود ندارد. در […]


ادامه مطلب

قوانین طلاق برای ایر

از جمله مسائل حقوقی شخصی که آثار فردی و اجتماعی زیادی را در جامعه دارد بحث طلاق است . در این مطلب درمورد طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور بحث می شود. در ماده 6 قانون مدنی آمده است که همه اتباع ایرانی حتی اگر مقیم خارج از کشور باشند باید براساس قانون ایران خواهند […]


ادامه مطلب
امور موقوفه

وقف چیست و چه آثاری

از جمله عبادت هایی که در دین بسیار زیاد به آن توصیه شده است می توان به امور موقوفه اشاره کرد . وقف در معنای لغوی به معنی ایستادن است . در علم فقه وقف به معنای حبس کردن عین ملکی است که مالکیت از مالک ملک به خداوند انتقال می یابد . به صورت […]


ادامه مطلب

بدون دیدگاه