موضوع مطلب مربوطه

جلسه اول دادگاه مهری

اگر تصمیمی برای دریافت مهریه خود گرفته اید و این خولسته خود را در دادگاه نیز مطرح کرده اید باید بدانید که جلسه اول دادگاه مهریه بسیار مهم است .بسیاری از افراد زمانی که دادخواست خود را برای دریافت مهریه مطرح می کنند و برای آن ها بعدها احضاریه ای ارسال می شود بسیار مضطرب می شوند و گمان می کنند که قرار است چه اتفاقی بیفتد بعد هم با خود فکر می کنند که در جلسه اول دادگاه مهریه حاضر نمی شوند و در نهایت نیز عذر و بهانه ای برای این عدم حضور خود در دادگاه خواهند آورد.  البته باید بدانید که هیچ چیز هراسناکی در انتظار شما نیست و اما می توانید با آمادگی کامل در دادگاه حضور به عمل آورید .

اگر جلسه ای در دادگاه مطابق قانون تشکیل شود همین خود یک جلسه برای دادرسی است و اما باید شرایطی برای رسیدگی و بیان کردن دلیل های طرفین وجود داشته باشد. از بین همه جلسه های رسیدگی به مهریه جلسه اول دادگاه مهریه اهمیت خاص خودش را دارد. اگر طالب مهریه خود هستید حتما در جلسه اول دادگاه مهریه حضور پیدا کنید . البته توجه به این نکته نیز بسیار ضروری است که نگران نباشید و اگر جلسه دادگاه تشکیل شد و اما شما نتوانستید دلایل مخصوص خود را ارائه کنید آن گاه این جلسه آخرین فرصت شما برای دفاع نخواهد بود و هنوز در جلسه های دیگری فرصتی را برای دفاع خواهید داشت .

در جلسه اول دادگاه مهریه تنها می توان به چه مواردی اعتراض کرد ؟

1-بیان کردن اعتراضات مبنی بر بهای تعیین شده برای خواسته : اگر اعتراضی را برای بهای تعیین شده برای خواسته موردنظر خود دارید می توانید در جلسه اول دادگاه این خواسته را بیان کنید و نهایتا اعتراض خود را به دادگاه اعلام کنید. یعنی در جلسه اول دادگاه مهریه باید صحبت های شما درمورد بهای تعیین شده باشد. بهای تعیین شده نیز همان بهایی است که خواهان در دادخواست خود مطرح کرده است .

2-مهلت طرح ایرادات : می توانید تا پایان یافتن جلسه دادرسی ایرادات خود را مطرح کنید . زمان طرح ایرادات بیش تر از اعتراض به بهای تعیین شده است  و فرد می تواند تا پایان جلسه ایرادات خود را بیان کند. در ماده های 84 تا 92 قانون آیین دادرسی همه مواردی را که می توان نسبت به آن ها اعتراض کرد را مشخص کرده اند. البته بیش تر ایرادات از طرف خوانده مطرح می شود و اما گاهی هم ممکن است خود خواهان نیز بخواهد ایرادتی را بیان کند که افراد باید تا زمانی که اولین جلسه دادرسی به پایان نرسیده است به بیان ایرادات بپردازند.

3-تغییردادن نحوه دعوا و یا درخواست : بسیاری از موارد پیش آمده است که فرد در ابتدا درخواست خود را به دادگاه تقدیم می کند و اما بعد از آن می خواهد در این درخواست خود تغییراتی را اعمال کند. توجه داشته باشید بعضی از ایرادات قابلیت این را ندارند تا بخواهید آن ها را اصلاح کنید برای همین نیز باید درخواست را مسترد کنید و بعد از آن نیز درخواست دیگری را بدهید که درخواست دادن دوباره باعث می شود تا مجبور شوید دوباره هزینه دادرسی را پرداخت کنید .

البته بعضی دیگر از اصلاحات نیز وجود دارد که برای مثال در همان جلسه اول دادگاه مهریه می توانید آن ها را اعمال کنید . در ماده 98 قانون نیز آمده است که خواهان تنها می تواند در طول زمان درخواست را کم کند و اما تغییردادن نحوه درخواست و یا افزودن چیزی به آن تنها زمانی امکان پذیر است که موردی که جدیدا مطرح می شود با مورد قبلا منشا یکسانی داشته باشند این موارد نیز باید در جلسه اول دادگاه مهریه مطرح شود.

4-استرداد درخواست : خواهان می تواند درخواستش در هر مرحله ای که باشد آن را پس بگیرد و اما اگر این کار را در همان جلسه اول دادگاه مهریه صورت گیر این فایده را خواهد داشت تا درخواست موردنظر باطل شود که اعتبار امر مختوم را ندارد این بدان معنی است که خواهان می تواند بار دیگری نیز همین درخواست را به دادگاه اعلام کند .

5-جلب ثالث: در ماده 135 قانون اساسی بیان شده است که هریک از طرفین دعوا اگر لازم باشد تا جلب نظر شخص ثالثی را داشته باشد تا پایان یافتن جلسه اول دادرسی باید دلایل خود را بیان کند و در مدت3 روز بعد پس از جلسه درخواستی را از دادگاه دریافت کند وبرای شخص ثالث ارسال کند . اگر دعوا در مرحله نخست باشد و یا تجدیدنظر فرقی نخواهد کرد.

6-ایراد وارد کردن به سند طرف مقابل : در سه حالت می توان اسناد را زیر سوال برد که عبارتند از : تردید، انکار و جعلیت . در ماده 217 قانون اساسی بیان شده است که اگر افراد اظهاراتی درمورد دلیل و سندهای ارائه شده داشته باشند بهتر است در صورت امکان در جلسه اول دادگاه مهریه آن ها را بیان کند .

در ماده 219 قانون اساسی بیان شده است که اگر شخصی برای مدارک و اسناد ارائه شده ادعای جعلیت داشته باشد باید قبل از موعد مقرر و قبل از این که رای صادر شود بیان شود در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

همه مواردی که بیان شد به این معنا است که هیچ گاه جلسه اول دادگاه مهریه را از دست ندهید زیرا حاضر نشدن در آن باعث می شود تا امتیازاتی را از دست بدهید که بعدها دیگر نمی توان آن ها را به دست آورد.

رسیدن به قطعیت حکم و اقساط مهریه به چند شکل اتفاق می افتد ؟

اول این که هر و طرف حکم را پذیرفته اند و بعد از آن نیز باید بنویسند که اعتراضی نسبت به حکم ندارند و حق تجدیدنظر را نیز برای خود سلب می کنند به این ترتیب با حکمی که صادر شده است موافقت خود را اعلام کرده اند.

نمونه دیگر این است که یکی از طرفین و یا هر دو نفر حکمی را که صادر شده است قبول ندارند و در این جا درخواست تجدیدنظر خود را مطرح می کنند که در این جا پرونده دوباره به دادگاه ارسال می شود و به اعتراضیکه طرفین داشته اند رسیدگی خواهد شد .

تگ ها

مطالب مرتبط

حق طلاق

حق طلاق

حق طلاق چیست؟ قبل از توضیح حق طلاق در ابتدا لازم است کلیاتی درباره طلاق دانست. طلاق در لغت به معنی رها کردن و گشودن و در فقه اسلامی به معنی زایل کردن ازدواج با لفظ مخصوص است. استادان حقوق فرانسه طلاق را اینگونه می دانند که طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه است […]


ادامه مطلب

مهریه مال غیرمنقول

هر مالی را که برای مهریه درنظرگرفته می شود باید دارای ارزش اقتصادی باشد و باید برای آن زوجین به توافق رسیده باشند. از اموالی که می تواند برای مهریه درنظرگرفته شود می تواند به مال غیرمنقول اشاره کرد . مال غیرمنقول به صورت کلی با سایر اموال دیگر فرقی ندارد . تفاوت مال غیرمنقول […]


ادامه مطلب

همه چیز درباره مهریه

مهریه از جمله مسائل حقوقی خانواده ای است که در جامعه امروز حواشی بسیار زیادی را به دنبال داشته است . می توان گفت سابقه قوانین مهریه به همان سابقه ازدواج برمی گردد. البته در طی سال هایی دچار تغییر و تحول زیادی شده است و اما اصول و اساس آن تغییری نکرده است . […]


ادامه مطلب

مسائل حقوقی مهریه

مهریه از آن دسته از حقوقی است که طبق قوانین و شرع باید مرد آن ها را پرداخت کند. زن می تواند از این حق خود نیز بگذرد دلیل ان هم ممکن است فشار زیادی باشد که در زندگی مشترک به وی وارد شده است و یا نیز ممکن است در اثر غلبه احساسات این […]


ادامه مطلب

بدون دیدگاه