موضوع مطلب مربوطه

حکم دادگاه را به چه

حکم دادگاه

حکم دادگاه را به چه ترتیب اجرا کنیم؟

اجرا احکام غیر مالی

اجرای حکم همیشه کار راحتی نیست. گاهی اوقات امکان دارد که حکم غیر مالی باشد. اجرای احکام غیر مالی با توجه به نوع حکم می تواند به صورت های مختلف باشد، به عنوان مثال اگر در زمان تخلیه، ملک در تصرف فردی به جز محکوم علیه باشد، دادورز می بایست بدون توجه کردن به شخص متصرف آن مکان را خالی کند.

گزینه دیگر این که اگر در مکانی که باید تخلیه شود مالی از اموال محکوم شده و یا فرد دیگری باشد و صاحب اموال از بردن آن ها خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی مال ذکر شده را تهیه و به راه هایی که در قانون اجرای احکام مدنی که در سال هزار و سیصد و پنجاه و شش به تصویب رسیده است، عمل می نماید.

شما هم اگر به مرحله هایی که در اجرای حکم باید سپری شود نگاهی بیندازید، حتماً این را تایید خواهید کرد که اجرای حکم کار راحتی نمی باشد. با توجه به این موضوع که صادر کردن حکم در مرحله پایان است و همه ی مراحل با صدور آن تمام می شود، تجدید نظر کرد. برای اجرا کردن حکم باید درخواست صادر شدن اجرائیه کرد. اجرائیه هم باید حتماً ابلاغ شود.

بعد از آن فردی که نام او در حکم آمده است به مدت ده روز زمان دارد که با رضایت و میل خود حکم را اجرا نماید. در غیر این صورت حکم توسط دادورز به اجرا در می آید. اجرای احکام مالی و غیر مالی در این مرحله با هم تفاوت خواهند داشت. در اجرای احکام مالی هم فرق هایی میان اموال منقول و غیر منقول وجود دارد. شما با مراجعه به اجرای احکام قانون مدنی می توانید از زیر و بم اجرای حکم دادگاه آگاه شوید.

شرایط صدور اجراییه

اما سوال بعدی این می باشد که در چه شرایطی دادگاه، اجرائیه صادر می کند؟ در جواب این سوال باید گفت که مراحل صادر کردن اجرائیه برای همه ی حکم های لازم الاجرا شبیه به هم نیست؛ ولی به طور کل این را می توان گفت که سه مرحله باید انجام شود تا اجرائیه صادر گردد.

1.دستور ابلاغ گردد.

2.صدور اجرائیه باید درخواست شود.

3.دستور حکم قطعیت پیدا کند.

جهت صادر کردن اجرائیه برای حکم داور هم همین مراحل باید انجام شود.

اجرای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین غیر منقول یا منقول باشد و امکان تسلیم آن به فردی که حکم و دستور به نفع او صادر شده، وجود دارد دادورز شبیه آن مال را دریافت می کند و به او می دهد و با انجام این کار تکلیف پرونده کاملاً مشخص می شود. اگر در این حالت کم و کسری در مال به وجود آمده باشد، فردی که حکم و دستور به نفع وی صادر شده است حق مراجعه به فردی که محکوم شده است را برای جبران ضررهای وارده خواهد داشت. اما باید به وسیله درخواست و طرح دعوا مطالبه شود.

احکام لازم‌الاجرا

حکم و دستوری که می بایست انجام پذیرد، یا به گفته حقوق دانان و کارشناسان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر می باشد:

1.دستوراتی که از جانب مراجع دادگستری در دعاوی مختلف صادر می شود.

2.دستوراتی مانند حکم داور که در بیرون دادگستری به طور مستقل در محدوده مقررات اتخاذ صادر می شود.

3.دستوراتی که از جانب مقامات و کارشناسان غیر دادگستری صادر می شود، اما اجرا کردن آن ها به دادگستری سپرده شده است مانند احکام صادره از جانب شوراهای حل اختلاف کارفرما و کارگر.

جهت اجرای این احکام، فردی که حکم به نفع وی صادر شده است باید درخواست اجرای آن را نماید و پس از آن اجرائیه صادر می شود. ولی اینجا سوال پیش می آید که صادر کردن اجرائیه بر عهده چه شخصی می باشد و صدور اجرائیه را از چه مقامی باید درخواست کنیم؟

جواب این سوال در ماده پنجم قانون اجرای احکام مدنی که در سال هزار و سیصد و پنجاه و شش به تصویب رسیده است چنین آمده است: صادر کردن اجرائیه با اولین دادگاه می باشد، با توجه به این شخصی که حکم به نفع او صادر شده است باید به اولین دادگاهی مراجعه کند که تقاضای اولیه را داده است و حکم اولیه از آن جا صادر شده است.

حالا بر طبق ماده نوزدهم قانون اجرای احکام مدنی اجرائیه توسط قسمت اجرائیه دادگاهی که آن را صادر کرده است در زمان مناسب به اجرا گذاشته می شود. با توجه به این هم اولین دادگاه حکم صادر کردن اجرائیه را می دهد و هم انجام کارهای عملی اجرائیه زیر نظر آن دادگاه پیگیری می شود و در زمان مناسب عمل می نماید.

اکثر مردم در این خیال هستند که در انجام دادرسی یک پرونده اگر حکمی به نفع آن ها صورت پذیرد، دیگر برنده میدان هستند غافل ار این که تازه پس از صادر شدن حکم یک مرحله دیگر به اسم اجرای حکم از راه می رسد.

تگ ها

مطالب مرتبط

سقط جنین و قوانین مر

سقط جنین در قانون مجازات اسلامی تعریف خاص و دقیق ندارد، اما به صورت کلی اگر بخواهیم تعرفی از ان ارائه بدهیم به معنای  هر عملی است که باعث از بین رفتن جنین در بیرون و درون رحم می شود. در قوانین حتی برای جنین هم قوانینی درنظرگرفته و هرچه جنین رشد می کند قوانینی […]


ادامه مطلب
قاچاق انسان

قاچاق انسان

همه تجارت ها روی کالاها و یا اقلام دیگر صورت نمی گیرد موضوعی گه چندین سال است جهان را درگیر خود کرده است مربوط به تجارت انسان است که با عنوان قاچاق انسان مطرح می شود.در قاچاق انسان اهدافی وجود دارد از جمله ان ها بیگاری کشیدن و یا بردگی جنسی است. قاچاق انسان می […]


ادامه مطلب

کاهش سهم ایران از در

آیا سهم ایران از دریای خزر کم شده است؟ یکی از کارشناسان حقوق بین المللی در مصاحبه ای که این اخیرا داشته است مسئله رژیم دریای خزر و حساسیت های مطرح شده را مورد بررسی قرار داده است. رضا نصیری در این باره گفته است: ایران حاضر به بازگشت از حقوق خود به خاطر شرایط […]


ادامه مطلب
روابط نا مشروع

نکاتی در مورد روابط

نکاتی در مورد روابط نامشروع اگر روابط میان زن و مردی که به سن بلوغ رسیده اند از راه شرعی آن یعنی خواندن صیغه نباشد، رابطه نامشروع می باشد که این رابطه شامل، چای خوردن، کافی شاپ و قدم زدن در پارک هم می باشد که البته به طور معمول جوان ها از آن ها […]


ادامه مطلب

بدون دیدگاه