موضوع مطلب مربوطه

اگر زن نسبت به طلاق

یکی از مهم ترین قوانین حقوقی و شرعی که برای زن درنظر گرفته شده مهریه است. از زمانی که عقد نکاح جاری شود مهریه به تملک زن درآمده و این امکان برای او درنظر گرفته شده که مهریه را از شوهر خود طلب نماید. از سوی دیگر طلاق یکی از مهم ترین امتیازاتی است که قانونگذار برای مردان تعیین کرده و تنها مرد است که با رضایت می تواند درخواست طلاق دهد. براساس موارد ذکر شده چنانچه مرد موافق طلاق زوجه نباشد علیرغم ارائه دادخواست طلاق از سوی زن و دریافت مهریه بدون دلیل موجه طلاق صورت نخواهد گرفت. در این حالت اگر زن مهریه خود را نیز ببخشد طلاق جاری نمی شود.

اگر زن و مرد درخصوص طلاق به توافق برسند و درخصوص مهریه و حضانت فرزندان و موارد دیگر اختلاف نداشته باشند مسلما طلاق توافقی انجام می شود اما چنانچه مرد نسبت به طلاق مخالفت داشته باشد زن باید دلیل موجه داشته باشد و یا یکی از موارد دوازده گانه شروطی که در عقد نکاح مطرح شده را ثابت کند می تواند حکم طلاق خود را دریافت کند. در این صورت زن می تواند در کنار طلاق مهریه خود را نیز دریافت کند. براین اساس باید گفت زن درصورتی می تواند درخواست طلاق داده و مهریه نیز دریافت کند که دلیل موجهی داشته باشد تا بتواند دادگاه را برای صدور حکم طلاق قانع کند.درخواست طلاق

بهتر است مساله را با عنوان کردن یک مثال توضیح دهیم. اگر مردی از سوی دادگاه حکم به پرداخت نفقه6 ماه گذشته به زن شود و برخلاف رایی که صادر شده از پرداخت نفقه امتناع ورزد براساس شرط اولی که در شروط عقد نکاح عنوان شده و مرد نیز آن را امضاء کرده زن این امکان را در اختیار دارد که نسبت به ارائه تقاضای طلاق خود به دادگاه مراجعه کند.

درخصوص مهریه نیز اگر حدود 200 سکه تمام بهار آزادی مهریه او باشد برای دریافت طلاق با دلیلی که عنوان شده می تواند یک سکه را بخشیده و باقی مانده مهریه خود را دریافت کند.پس از آن دادگاه درخواست طلاق زوجه را مورد بررسی قرار داده و به دلیل اینکه پرداخت نفقه به مدت شش ماه به تعویق افتاده و براساس رای محکومیت نفقه حکم طلاق زوج با بخشش یک سکه تمام بهار آزادی از مهریه را صادر خواهد کرد.

باید به این نکته توجه داشت مراحلی که برای درخواست طلاق از سوی زن و دریافت مهریه وجود دارد 3 مرحله بوده و اگر مرد نسبت به حکمی که توسط دادگاه بدوی صادر شده اعتراض داشته باشد پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه مرد به رای دادگاه تجدیدنظر نیز اعتراض داشته باشد پرونده طلاق در دیوان عالی کشور بررسی خواهد شد. این احتمال وجود دارد که مراحل طلاق حدود یک سال و یا بیشتر به طول بکشد.

درخواست طلاق از سوی زن در دوران عقد

اگر زوجه قصد داشته باشد در طول دوران عقد درخواست طلاق نماید باید درنظر داشته باشد که در این دوران مراحل سختی را باید پشت سر بگذارد. چراکه در این دوران هنوز زندگی مشترک آغاز نشده و زوجه به سختی می تواند دلیل موجهی را به دادگاه ارائه کند. در این صورت اگر مرد نیز مخالف طلاق باشد کار زن با دشواری بیشتری همراه خواهد بود و چنانچه زن درخواست حبس نیز کرده باشد روند طلاق با دشواری بیشتری همراه خواهد بود. البته قانونگذار این حق را برای زن قائل شده که در دوران عقد یا یکی از موارد دوازده گانه شروط عقد نکاح را ثابت کند و یا مدارکی را نسبت به عسر و حرج مرد ارائه دهد و درخواست طلاق دهد.

باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر زن با استناد به عسر و حرج درخواست طلاق خود را ارائه دهد پذیرش بخشش مهریه و تصمیم نهایی در این مورد برعهده دادگاه خواهد بود. البته پیشنهاد و میزان بخشش مهریه را زوجه اعلام خواهد کرد اما اگر درخواست طلاق براساس یکی از شروط ضمن عقد باشد زن می تواند به وکالت از مرد بخشش مهریه را بپذیرد. اگر ساده تر بخواهیم بگوئیم زن می تواند به راحتی بخش زیادی از مهریه را با توجه به شروط دوازده گانه عقدنامه دریافت کند.

زوجه باید درنظر داشته باشد تا زمانی که شوهر رضایت ندهد و یا دلیل قانع کننده و محکمه پسندی به دادگاه ارائه ندهد حکم طلاق را دریافت نخواهد کرد. این امکان برای مرد درنظر گرفته شده که بتواند در هر زمانی همسر خود را طلاق بدهد اما زن باید دلیل موجهی را به دادگاه ارائه دهد. حداقل زمانی که برای نپرداختن نفقه و صدور حکم طلاق درنظر گرفته شده است 6 ماه است. اگر مرد سوء رفتار داشته باشد و یا نسبت به زن فحاشی و توهین کرده و یا او را کتک بزند زن می تواند درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد.

یکی دیگر از مواردی که به زن کمک می کند تا راحت تر درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد وجود بیماری خطرناک و غیرقابل درمان در مرد است. اگر مرد دیوانه باشد و امکان برهم زدن عقد نیز وجود نداشته باشد زن می تواند درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد.

یکی دیگر از مواردی که باعث می شود زن نسبت به درخواست طلاق خود راحت تر باشد این است که مرد کاری را انجام دهد که مخل آبروی زن باشد. چنانچه مرد محکوم به 5 سال حبس و یا بیشتر باشد زوجه این امکان را در اختیار دارد که درخواست طلاق خود را ارائه دهد. اعتیار به مشروبات الکلی و مواد مخدر از دیگر مواردی است که باعث می شوند دادگاه نسبت به درخواست طلاق زن توجه بیشتری داشته باشد. چنانچه مرد به مدت شش ماه به صورت مستمر منزل را ترک کرده باشد زن می تواند درخواست طلاق دهد.

از دیگر مواردی که به زن اجازه می دهد درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد پچه دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک و مفقود الاثر شدن مرد پس از شش ماه که از مراجعه زوجه به دادگاه گذشته است. چنانچه مرد بدون کسب رضایت از همسر اول خود اقدام به ازدواج مجدد کرده باشد زن می تواند درخواست طلاق نموده و دادگاه نیز پس از بررسی های لازم حکم طلاق را صادر خواهد کرد و درعین حال زن می تواند مهریه خود را مطالبه کرده و دریافت کند.

تگ ها

مطالب مرتبط

حق طلاق

حق طلاق

حق طلاق چیست؟ قبل از توضیح حق طلاق در ابتدا لازم است کلیاتی درباره طلاق دانست. طلاق در لغت به معنی رها کردن و گشودن و در فقه اسلامی به معنی زایل کردن ازدواج با لفظ مخصوص است. استادان حقوق فرانسه طلاق را اینگونه می دانند که طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه است […]


ادامه مطلب

با ابلاغیه و انواع آ

ابلاغ در لغت به معنای رساندن پیام است . در مسائل حقوقی منظور از ابلاغ این است که مخاطب را از تشریفات قانونی مطلع کنند. ابلاغ از جمله اوراقی است که در دعاوی بسیار اهمیت دارد . دلیل این اهمیت نیز این است که این اوراق شرایط رسیدگی به پرونده را فراهم می کند . […]


ادامه مطلب

قوانین طلاق برای ایر

از جمله مسائل حقوقی شخصی که آثار فردی و اجتماعی زیادی را در جامعه دارد بحث طلاق است . در این مطلب درمورد طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور بحث می شود. در ماده 6 قانون مدنی آمده است که همه اتباع ایرانی حتی اگر مقیم خارج از کشور باشند باید براساس قانون ایران خواهند […]


ادامه مطلب

چگونه در ایران تابعی

قوانینی که در مورد گرفتن تابعیت ایران وجود دارد قوانینی قدیمی است و اما به تازگی در مجلس بیان شده است تا در آن تغییراتی بگیرد و به صورت همه جانبه به آن ها نگاه شود تا بتوان اشکالات آن را رفع کرد. با توجه به قوانینی که درباره تابعیت ایران وجود دارد و اصلاح […]


ادامه مطلب

بدون دیدگاه